Doğalgaz Brulörü

Doğalgaz Brülörü, hava ve yakıt kontrollü ve verimli olarak yanmayı sağlayacak karışım oluşturan cihazdır. Kazana uygun olarak seçilecek brülörler yanma kalitesini ve verimini olumlu yönde etkileyecektir. Bu cihazların genel prensibi; esas olan yanma verimini yükselterek ideal yanma şartlarına ulaşılarak çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanmasıdır. Brülör seçiminde hem çalışma prensibi hem de kontrol sisteminin vasıfları göz önüne alınarak yanma odasının özelliklerine göre tip belirlemesi yapılmalıdır.

MİMSAN ISI TEKNOLOJİSİ olarak iki ayrı brülör markasını müşterilerimize sunmaktayız. Yaklaşık 50 yıldır ülkemizde yerli sermaye ile üretim yapan GÖKÇE marka brülörler ile 90 yıllık İtalyan teknolojisi ile üretim yapan RIELLO marka brülörler, MİMSAN markalı kazanlarımız ile tam uyumlu olarak çalışmaktadır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre gaz yakıtlı cebrî üflemeli brülör kullanımında; 100 kW (86.000 Kcal/h)’a kadar ısıtma kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli, 100 kW (86.000 Kcal/h) ile 600 kW (516.000 Kcal/h) ısıtma kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü, 600 kW (516.000 Kcal/h) ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü, 3000 kW (2.580.000 Kcal/h) ve üstü sistemlerde oransal kontrollü ve baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip brülörlere izin verilmiştir.

Tek kademeli Doğalgaz Brülörleri; çekilen ısıya bağlı olarak bir defa ayarlanır ve sürekli aynı miktarda yakıt yakılmasını sağlar. Brülör ON - OFF olarak çalışır. İki Kademeli Doğalgaz Brülörleri; çekilen ısıya bağlı olarak maksimum ve minimum yükte çalışabilir. İlk devreye girişte minimum yükte devreye girer ve ısı ihtiyacına bağlı olarak maksimum yüke geçer. Bu tür brülörler darbesiz olarak devreye girer. Oransal Kontrollü Brülörler; kapasitesini değişen yüke göre otomatik olarak ayarlayabilir. Bu tip brülörler çalışma yükünü maksimum kapasitesinin %20‘sine kadar kısabilir.

 

ORANSAL KONTROLLÜ BRÜLÖR SEÇİM TABLOSU


İKİ KADEME BRÜLÖR SEÇİM TABLOSU


Teklif Formu