Kapalı Genleşme Tankı

Değiştirilebilir membranlı kapalı genleşme tankları ısıtma sistemlerinde sıcaklık artışı ile birlikte artan akışkan hacmini karşılamak için kullanılırlar.

Sistemde dolaşan akışkan ısı etkisi ile genleşmeye başlar. Genleşen miktar genleşme tankının içerisine dolarak tank içerisindeki membranın etrafına önceden doldurulmuş gaz ile yastıklanır. Böylece genleşen akışkanın sisteme zarar vermesi önlenmiş olur. Sistemde dolaşan akışkanın soğuması ile birlikte genleşen miktar, membranın etrafındaki gazın basıncı ile tanktan sisteme doğru geri yönlendirilir.

Kapalı Genleşme Tankı Kullanmanın Avantajları;

• Açık genleşme tankında atıl duran suyu ısıtma mecburiyeti ortadan kalktığından yakıt tasarrufu sağlanır.
• Kapalı genleşme tankı kazan dairesi gibi korunaklı bir alana monte edileceğinden, ısı kaybı azalarak yakıt tasarrufu sağlanır.
• Sistem atmosfere kapalı olduğundan dışarıdan oksijen giriş olmaz ve tesisat, radyatör, pompa, kazan, vb. ekipman paslanmadan daha az etkilenir.
• Açık genleşme tankına göre daha az yer kaplayacağından yer tasarrufu sağlar.

UYARI!
• Isıtma sistemlerinde genleşme tankı sistem için tek başına emniyet olabilecek bir ürün olmayıp emniyet ventili, otomatik tahliye, vb. ekipmanlarla sistem emniyeti kesinlikle sağlanmalıdır.
• Sadece gaz veya sıvı yakıt kullanan ısıtma sistemlerinde kapalı genleşme tankı kullanılabilir. Katı yakıtlı sistemlerde kapalı genleşme tankı kullanılması kesinlikle uygun değildir.

 

TEKNİK TABLO


TEKNİK TABLO


Teklif Formu